06 april 2010

Jag och Jan R Andersson i KLT

En seger för riksdagsmannen och moderatpolitikern Jan R Andersson och hans partikamrat Anna Tenje, när deras motion om att se över pumplagen gått igenom.
http://www.klt.nu/index.php?placid=26&parent=1&id=4984

KALMAR
Det blev en riktig seger för moderatpolitikerna Jan R Andersson och Anna Tenje då deras i höstas lagda motion om pumplagen nu kommer att ses över.

Alliansen i Trafikutskottet har nämligen föreslagit ett tillkännagivande där regeringen måste se över konsekvenserna av pumplagen för de mindre tankställena i glesbygden. Lagens ursprungliga syfte var att främja användandet och tillgängligheten av bioenergi, men för de hundratals nedlagda mackar på landsbygden där kostnaderna för bionenergiinstallation var för stora, har pumplagen istället inneburit nedläggning och försvunna servicepunkter för innevånarna.

- Nu har riksdagens trafikutskott utvärderat pumplagen och Alliansen har gemensamt kommit fram till att bristerna däri måste åtgärdas. Regeringen ska dessutom se över hur landets mest glesa områden ges ett rimlig utbud av drivmedelsstaioner säger Jan R Andersson.

OMGÅENDE ÖVERSYN
Och det är bra att det sker en översyn av lagen omgående. Annars hade lagen och dess konsekvenser hotat många av de drivmedelsmackar som finns kvar på landsbygden, menar Anna Tenje.

- Att pumplagen ses över är större än en politisk seger för Anna och mig, även med tanke på att endast 0,2 procent av samtliga motioner bifalles årligen enligt Riksdagens utredningstjänst. Beslutet är nämligen oerhört viktigt, eftersom de gynnar särskilt de landsbygdsbor vars rättigheter vi kämpar för i riksdagen, säger Andersson.

ANN-HELÉNE THÖRNING

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar