07 april 2010

Mer förmånligt att föda fler barn

Nu ska det bli mer förmånligt att föda fler barn... dvs flerbarnstillägget ska höjas. Flerbarnstillägget höjs från och med den 1 juli 2010 med 50 kronor per månad för det andra barnet, med 100 kronor per månad för det tredje barnet, 150 kronor per månad för det fjärde barnet och med 200 kronor per månad för det femte barnet och varje ytterligare barn.

Det är väl bra...eller? Jag är lite osäker. Satsningen kostar våra skattebetalare 700miljoner kronor och jag frågar mig om det verkligen är rätt sätt att spendera pengarna på. Jag tycker redan att vi har ett otroligt förmånligt system med barnbidrag och flerbarnstillägg och ställer mig frågan om det är där vi verkligen borde lägga krutet.

För egen del anser jag att barnbidraget egentligen borde vara behovsprövat. Tjänar man exempelvis lika mycket pengar som jag och min man tillsammans behöver man inte ett barnbidrag. Det finns dock andra, ensamstående föräldrar, som kanske skulle behöva lite mer. Eller varför inte använda pengarna till att sänka skatten istället, på så vis skulle inte miljontals kronor förloras i transföreringssystem.

Visst vore det bra om det föddes fler barn i Sverige. Jag tror dock inte riktigt att det har att göra med om flerbarnstillägget höjs med 50 eller 100 kr. Eller jag hoppas i alla fall inte det. Då tror jag dels att man skaffar barn av fel anledning samt att man kanske lever lite väl mycket på marginalen.

Men nu är det i alla fall en överrenskommelse i Alliansen och då får jag väl köpa förslaget. Man behöver ju inte gilla allt...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar