06 april 2010

Pumplagen ses över - en seger för både landsbygden och ledamöterna Tenje och Andersson!

Alliansen i Trafikutskottet har nu föreslagit ett tillkännagivande där regeringen måste se över konsekvenserna av pumplagen för de mindre tankställena i glesbygden.
Under höstens allmänna motionsperiod yrkade de moderata ledamöterna Jan R Andersson och Anna Tenje på att se över pumplagen.

Lagens ursprungliga syfte var att främja användandet och tillgängligheten av bioenergi men för de hundratals nedlagda mackar på landsbygden där kostnaderna för bionenergiinstallation var för stora, innebar pumplagen istället nedläggning och med detta försvann därmed många gånger den sista samlade servicepunkten på småorterna, vilket har inneburit ett oproportionerligt hårt slag för bland annat den småländska och öländska landsbygden berättar Anna Tenje (M), riksdagsledamot från Kronobergs län.

- Nu har riksdagens trafikutskott utvärderat pumplagen och Alliansen har gemensamt kommit fram till att bristerna däri måste åtgärdas. Regeringen ska dessutom se över hur landets mest glesa områden ges ett rimligt utbud av drivmedelsstationer fortsätter Jan R Andersson (M), riksdagsledamot från Kalmar län.

- Det är bra att det sker en översyn av lagen omgående. Annars hade lagen och dess konsekvenser hotat många av de drivmedelsmackar som finns kvar på landsbygden, menar Tenje.

- Att pumplagen ses över är större än en politisk seger för Anna och mig, även med tanke på att endast 0,2% av samtliga motioner bifalles årligen enligt Riksdagens utredningstjänst. Beslutet är nämligen oerhört viktigt, samt gynnar särskilt de landsbygdsbor vars rättigheter vi kämpar för i riksdagen, avslutar Andersson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar