14 april 2010

Idag debatteras pumplagen i kammaren...

tyvärr verkar det dock som om jag inte hinner vara med.

Jag skall dock diskutera frågan i Radio Jönköping efter voteringen klockan 16.00. Tror dock inte att ärendet hinner debatteras klart i kammaren innan voteringen vilket innebär att vi inte kommer besluta i ärendet förrän nästa vecka. Har jag tur innebär det också att jag kan vara med och säga några ord i debatten efter 16.00.

Att delta i debatten i kammaren hade verkligen varit roligt eftersom det betyder en hel del för mig. Frågan är helt klart en symbolfråga och utgången har jag verkligen kunnat påverka. Jag och Jan R Andersson motionerade om en översyn av pumplagen i höstas och detta har nu gått igenom i trafikutskottet. Något som måste ses som en personlig seger med tanke på att det bara är 0.2% av alla motioner som hörsammas. Jag ser det även som en seger för landsbygden.

Lagens ursprungliga syfte var att främja användandet och tillgängligheten av bioenergi men för de hundratals mackar på landsbygden där kostnaderna för bionenergiinstallation var för stora innebar pumplagen istället nedläggning. När macken lade ner försvann därmed många gånger den sista samlade servicepunkten på småorterna. Detta har inneburit ett oproportionerligt hårt slag för bland annat den småländska landsbygden.

Lyssna gärna på Radio Jönköping 16.15. Då är jag med=)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar