17 juni 2010

Alliansen minus 2 C vann omröstningen


Kommer precis från kammaren efter att ha vunnit kärnkraftsvoteringen.Vi vann med endast 2 rösters skillnad så det var oerhört tight. Känns dock väldigt bra. Detta kanske var ett av de viktigaste besluten som jag var med och fattade under den här mandatperioden. Jag är medveten om att de rödgröna kommer att riva upp beslutet om de vinner höstens val men för oss i Alliansen var detta en enormt viktig milstolpe.

Besluten som vi fattade idag har följande innebörd:

Gamla kärnkraftsreaktorer ska få ersättas med nya
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att slopa förbudet mot nya kärnkraftsreaktorer. Beslutet innebär att nya kärnkraftsreaktorer ska få ersätta gamla som tas ur drift. Om nya reaktorer byggs ska dessa endast få uppföras på platser där det redan finns kärnkraftverk i drift, det vill säga i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. Totalt ska det inte få finnas fler än dagens tio reaktorer.

Enligt regeringens förslag skulle förbudet mot ny kärnkraft upphävas den 1 augusti 2010. Riksdagen har nu senarelagt detta datum till den 1 januari 2011.

Riksdagen tydliggör också att staten inte ska få subventionera nya kärnkraftssatsningar. Regeringen uppmanas därför att återkomma till riksdagen om lagförslag i frågan eller "andra åtgärder med innebörden att direkta eller indirekta statliga subventioner inte kan påräknas".

Utökat skadeståndsansvar vid kärnkraftsolyckor
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ägare till kärnkraftsreaktorer ska bli obegränsat skadeståndsskyldiga vid kärnkraftsolyckor. Det medför att ett bolags alla tillgångar kan tas i anspråk om det skulle behövas. Bolagen ska också vara skyldiga att ha en försäkring eller en annan ekonomisk säkerhet som täcker skadeståndsansvaret upp till 1 200 miljoner euro, cirka 12 miljarder kronor. I dag uppgår skadeståndsansvaret och kravet på säkerhet till cirka tre miljarder kronor.

Bakgrunden till ändringarna är att den internationella Pariskonventionen ska ändras så att kravet på säkerhet höjs till lägst 700 miljoner euro, cirka 7 miljarder kronor. Riksdagen godkände på regeringens förslag ändringen av konventionen.
De nya reglerna ska börja gälla den dag regeringen bestämmer.

Jag skall nu snart gå hem och krypa till kojs. Debatten i kammaren fortsätter dock, antagligen väldligt länge i natt... sluttiden 23.00 är borttagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar