08 juni 2010

Premiärmöte med viltförvaltningsdelegationn

Jag har många spännande och givande uppdrag men det kanske mest intressanta uppdraget är som representant i viltförvaltningsdelegation i Kronoberg.

Från och med den 1 februari 2010 gäller en ny förordning som innebär att en Viltförvaltningsdelegation ska etableras inom varje länsstyrelse. Det är ett led i regeringens politik att förbättra förvaltningen av rovdjuren med regionalt ansvar och lokalt inflytande.

Delegationen ersätter tidigare viltvårdsnämnder och regionala rovdjursgrupper. Till skillnad från tidigare nämnder och grupper, kommer viltförvaltningsdelegationerna inte enbart att vara rådgivande, utan beslutande.

Ett minst sagt spännande uppdrag som engagerar och berör många männsikor. Idag hade vi vårt första riktiga möte. Vi har träffats tidigare men då har det mer handlat om utbildning och information. Idag var det första mötet med skarpa förslag.

På dagordningen stod information om förändringar av älgskötselområden, redovisning av älgavskjutning, information av trafikskador med vilt samt hur betestrycket ser ut i länet.

Vi fattade även beslut om tilldelning för älgjakten inför nästa år, rekommendationer och målsättning för älgjakten samt tog beslut om jakttider för älgjakten 2010. Mycket snack om älgar med andra ord...

Många intressanta frågor och diskussioner väcktes under mötet och jag gick från residenset med betydligt mer kunskap än vad jag hade när jag vaknade imorse. Det är verkligen en spännande sammansättning av människor i delegationen. Här sitter representanter från bland annat politikerkåren, polismyndigheten, skogsnäringen, natur och friluftsliv, näringsliv, turism och fiske. Viltförvaltningsdelegation främsta syfte är att utgöra ett organ inom Länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet. Förhoppningsvis kommer detta att leda till att vi på ett bättre sätt kan enas i dessa svåra frågor och tillsammans bidra till bättre förutsättningar för både skogen, djuren och lantbruket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar