16 juni 2010

Rödgrön straffskatt på unga drabbar både företag och ungdomar

Ungdomsarbetslösheten är hög i Sverige och vi står helt klart inför en utmaning att se till att dessa ungdomar får ett arbete och inte fastnar i en långtidsarbetslöshet. Kritiken från de rödgröna mot Alliansen på detta område är inte nådig. Frågan är vad de själva föreslår som bot på problemet.

De rödgrönas jobbpolitik skulle innebära en generell höjning av den totala arbetsgivaravgiften för unga, och därmed riskera tiotusentals ungdomsjobb.De rödgröna vill helst inte tala om detta men sanningen är den att om de tar makten efter valet kommer de att fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga. Det är en politik som skulle slå hårt mot landets små och medelstora företag. För att inte tala om hur hårt det skulle slå mot alla ungdomar som arbetar i dessa företag.

Det är på sin plats att de rödgröna svarar på frågan varför de i en situation där ungdomasarbetslösheten redan är hög ytterligare vill försvaga ungdomars ställning på arbetsmarknaden genom denna dramatiska kostnadsökning?

Vad de rödgröna inte verkar inse är hur detta även slår mot små och medelstora företag. För mindre företag som har flera ungdomar anställda och som lever med små marginaler riskerar kostnadsökningar i den här storleksordningen att resultera i stora personalminskningar och i värsta fall nedläggningar. Är detta en smart jobbpolitik?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar