16 juni 2010

Höjt flerbarnstillägg & ubåtarHar precis varit och tryckt på knappen och röstat JA till flertalet saker. Bland annat godkände vi regeringens förslag till vårtilläggsbudget för 2010. Förslagen i tilläggsbudgeten var av blandad karaktär minst sagt. Allt ifrån flerbarnstillägg till nya ubåtar kan man säga bokstavligen talat.

Vi höjer närmligen flerbarnstillägget från den 1 juli 2010 med 50 kronor per månad för det andra barnet, 100 kronor per månad för det tredje barnet, 150 kronor per månad för det fjärde barnet och med 200 kronor per månad för det femte barnet och varje ytterligare barn. Som jag skrivit tidigare förstår jag inte riktigt vitsen med detta men visst måste vi göra en viss uppräkning även på detta område.

I tilläggsbudgeten gav vi även Regeringen möjlighet att köpa två nya ubåtar och halvtidsmodifiera två ubåtar av Gotlandsklass. Regeringen får också möjlighet att snabbt köpa ett medeltungt helikoptersystem.

En yrkesofficer med flera barn har därför all anledning att fira idag=)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar