18 juni 2010

Anderberg vs Tenje

Moderatorn Elisabeth Anderberg har läst min blogg. Det gör mig faktiskt glad men samtidigt en aning förvånad eftersom Smålansposten i regel inte bevakar sina riksdagsledamöter särskilt noggrant. Nu skrev jag ju förvisso om henne själv så det var väl kanske det som lockade till läsning. En enkel googling på sitt eget namn och man kan ju hamna på de konstigaste ställen=)

Tyvärr gör Elisabeth Anderberg en alltför snäv tolkning av vad jag lägger in i begreppet demokrati. Jag vill först och främst slå fast att jag värnar det fria ordet och yttrandefriheten väldigt högt. Jag anser att fria medier och en fri åsiktsbildning är bland de viktigaste ingredienserna i en demokrati. Därför anser jag alltid att SMP gör ett gott demokratiskt arbete. ALLTID! Elisabeths förslag om att väljare skulle få möjlighet att ställa frågor till oss politiker är ett särskilt bra förslag.

Vad jag dock har haft synpunkter på är att jag inte tycker att Elisabeth Anderberg på sina debattsidor ger tillräckligt stort utrymme för viktiga politiska reformer och samhällsfrågor som berör de flesta i vårt samhälle.

Jag anser även att det är ett problem att länets riksdagsledamöter inte har någon naturlig massmedial arena förutom Smålänningen som då inte täcker hela länet. Smålandsposten har en stor spridning och nästintill monopolliknande situation. När ni då väljer att inte ta in våra rikspolitiska artiklar och inte heller är intresserade att följa våra politiska utspel, komma på pressträffar eller följa studiebesök hamnar vi i ett vakuum där vi har svårt att nå ut till länets väljare. Att inte anse att vi har något nyhetsvärde (vilket vi ofta har fått höra) är problematiskt eftersom vi faktiskt är satta att representera våra kronobergare i Riksdagen.

Men att jag vanligtvis inte hoppar jämfota när jag läser Elisabeths texter eller sidor skall hon dock inte tolka som att jag önskar styra debatten, hon ska tolka det som att jag har en åsikt om att debattsidorna bör ha färre beställningsartiklar som tenderar att bli krystade, istället borde ha fler högaktuella politiska artiklar samt kanske lyfta blicken något och även ta med artiklar av rikspolitisk karaktär. Det är min åsikt som jag anser mig ha rätt ha oavsett om det kanske för mig ut på lite djupt vatten med tanke på vilken makt Elisabeth Anderberg sitter på.

Läs Anderbergs inlägg:
http://www.smp.se/nyheter/lobbyn/moderator/tenjes-demokrati(1978164).gm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar