17 juni 2010

Utvecklingen bland kommuner och landsting är positiv

Kommunernas och landstingens resultat 2009 förbättrades med 6,5 miljarder kronor jämfört med året innan och uppgick till 14,4 miljarder kronor. Det visar regeringens årliga redovisning av ekonomin och verksamheterna i kommuner och landsting som lämnats till riksdagen. Det visar att de extra satsningar som Alliansen gjort på Sveriges kommuner och landsting under krisen har fallit väl ut. Trots detta står de rödgröna fast vid att det staten behöver ge ännu mer pengar till kommuner och landsting framöver. Visst finns det fortfarande kommuner som går back och som blir misskötta. Det finns ju fortfarande kommuner som styrs av de rödgröna. Fredrik Reinfeldt sa det mycket bra under partiledardebatten igår.

Anf. 9 Statsminister FREDRIK REINFELDT (m) replik:
"Sveriges Kommuner och Landsting beskriver det som att vi har fredat en sektor med 1,2 miljoner anställda genom en svår kris.
Det innebär inte att varenda kommun och landsting i landet är välskött. Det finns en del rödgrönt kvar på det området att åtgärda. Vi är inte helt fredade från misskötsel och felanvända resurser.
Jag hävdar bestämt att jag har en jobbpolitik som vi nu står väl rustade att sätta in i ett läge där vi har god efterfrågan i svensk ekonomi och ordning i offentliga finanser. Vi har fört Sverige genom en svår kris, en finanskris som övergick i en lågkonjunktur."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar