02 juni 2010

Klara och tydliga besked av jordbruksministern

Under förra veckans frågestund ställde jag en direkt fråga till vår käre miljöminister som handlade om kilometerskatten. En extra skatt som de rödgröna tänker införa om det kommer till makten i höst. Jag fick ett mycket glädjande besked av Eskil på min fråga som jag hoppas att många på landsbygden uppmärksammar.
Nedan kan du läsa fråga och svar:

Anf. 49 ANNA TENJE (m):
Fru talman! Min fråga går till jordbruksministern.
För mig är det oerhört viktigt att det finns goda möjligheter att leva och bo samt starta och driva företag på landsbygden. Den senaste tiden har jag blivit kontaktad av mjölkbönder som varit oroliga angående den kilometerskatt som De rödgröna aviserat att de ska införa om de vinner valet i höst. Det kommer att slå oerhört hårt mot dessa bönders verksamhet, och de vill helt enkelt förvissa sig om att det inte är något som även Alliansen går och tänker på. Vad är beskedet till dem?

Anf. 50 Jordbruksminister ESKIL ERLANDSSON (c):
Fru talman! Jag kan ge ett mycket kort och distinkt svar. Vi kommer inte att införa någon kilometerskatt. Skälet till det är, precis som frågeställaren tog upp, att det skulle vara förödande för de areella näringarnas utveckling i vårt land. Att frakta mjölken till mejeriet med någonting annat än lastbil är inte möjligt. Lika omöjligt är det att frakta mjölken från mejeriet till oss konsumenter med någonting annat än lastbil.

Däremot ska vi fortsätta att satsa på alternativa drivmedel till de fordon som måste hämta mjölken på gårdarna, liksom distribuera den från mejeriet till oss konsumenter. Där är det viktigt att vi hjälps åt att satsa så att vi får mer hållbarhet i de transportsystem som gäller de areella näringarnas produkter.
Koldioxidskatten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar