22 juni 2010

Alliansen presenterar utbildningsrapport


Valet i höst kommer att handla om framtiden, vilket alternativ som presenterar den bästa politiken för Sverige och framtiden. Det kommer då framförallt handla om jobben. En annan viktig del är dock att vi har en skola som ger våra barn den kunskap och de erfarenheter som krävs för att klara av framtidens jobb och konkurera med omvärlden. Utbildningspolitiken kommer därför att spela en mycket avgörande roll i höstens val. Vi i Alliansen presenterade idag en rapport med våra samlade värderingar och förslag på utbildningsområdet. Något som vi inte har sett från de rödgröna. Läs mer om förslaget på Alliansens hemsida:

http://www.alliansen.se/

Man kan dock sammanfatta rapporten enligt följande:

Alliansen är framför allt en allians av idéer och värderingar. Vi förenas i en gemensam framtidsvision för lärande och utbildning. Vi är övertygade om att alla människor har förmågan att lära och att ständigt nå ny kunskap.

Alliansen arbetar för en skola som ser varje elev och som ger varje människa möjlighet att växa. Vi har höga förväntningar såväl på utbildningsväsendets förmåga att möta individers olikhet som på människors förmåga att själv ta ansvar för sitt lärande.

Vi tror att kreativ stimulans och tydliga kunskapskrav är nycklar för framgång i hela utbildningsväsendet. Att alla elever och studerande ska tillägna sig ny kunskap är utbildningsväsendets grunduppdrag. Samtidigt kan kunskapsuppdraget aldrig vara värdeneutralt. Skolan ska tydligt ta ställning för de mänskliga rättigheterna och de värden som ligger till grund för vårt samhälle och ge elever och studerande möjlighet att tillgodogöra sig dessa värden.

I dessa värderingar ligger basen för vårt välstånd och grunden för att vårt land ska fortsätta att vara en framgångsrik kunskapsnation.

Arbetsgruppen har bestått utav högskole- och forskningsminister Tobias Krantz (FP) samt riksdagsledamöterna Lars Lindblad (M), Sofia Larsen, (C), Gunilla Tjernberg (KD)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar