15 juni 2010

Vargstammen tål jakt!

En inventering av vargstammen har visat att den förblir stabil, trots vinterns licensjakt. Jag tycker att det är en glädjande nyhet då det visar att vi bör ha vargjakt i Sverige. Det visar också på att vi klarar av att ta ansvar för vargstammen och kontrollera den.

Både björn, lo och varg ökar i antal. Det har visat sig att acceptansen för både björn och lo har ökat i och med att man tillät en försiktig jakt på dessa rovdjur. Sannolikt kommer vi uppnå samma resultat om vi även fortsättningsvis tillåter vargjakt i mindre skala.

Jag tror även att det är nödvändigt och bra att vi nu har en betydligt mer regional förvaltning av rovdjuren. Vinner inte vargen acceptans hos dem som bor i vargmarkerna kommer vi inte heller lyckas med att förvalta vargstammen i framtiden. Samtidigt som vi slår fast att vi vill ha en livskraftig vargstam i Sverige måste vi ta hänsyn till de människor som faktiskt delar vargens territorium. Får den lokala befolkningen känna delaktighet i förvaltningen minskar också tendenserna till illegal jakt på varg. Det har många internationella erfarenheter också visat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar